river running through forest

Наша місія

Наша мета - побачити Церкву оновленою та спорядженою для виконання місії Христа.

Оновлення

Лідери та церкви мають бути оновлені й життєво пов'язані з Ісусом - Лозою (" перебувати в Ньому"), і їм необхідно свідомо зростати в благочестивому характері (освячення). Для того, щоб пізнати життя з надлишком, яке пропонує Ісус (Івана 10:10), і плідність, яку Він обіцяє (Івана 15:4-5), ми повинні перейти від правильних переконань (ортодоксії) до правильної практики (ортопраксії). Оновлення відбувається саме через практичні дії.

Спорядження

Найчастіше пастори, а не самі віруючі, виконують основну частину служіння у своїх церквах. Це суперечить задуму Бога, і результатом цього є виконання лише невеликої частини можливого рівня служіння, яке може бути виконане в церквах. Основна причина, через яку Ісус наділив церкву лідерськими дарами, полягає не стільки в тому, щоб лідери виконували роботу служіння, скільки в тому, щоб вони споряджали святих для виконання роботи служіння (Еф. 4:11-13). Таким чином, служіння і плідність можуть бути багаторазово збільшені.